Szkoły

Po rozpoczęciu nauki szkolnej szybko stało się jasne, że Marcin posiada ponad przeciętne zdolności. Swoją szkolną edukację rozpoczął w 1995 roku w Szkole Podstawowej nr 15 w Krośnie, a po jej ukończeniu naukę kontynuował w latach 2001-2004 w krośnieńskim Gimnazjum nr 4. Od początku nauki widać było jego szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych, ale równie dobrze radził sobie ze wszystkimi innymi przedmiotami (w tym humanistycznymi). Każdą klasę zaliczał z wyróżnieniem, zawsze przynosząc do domu świadectwa z czerwonym paskiem. Startował też kilkakrotnie w olimpiadach przedmiotowych i innych międzyszkolnych konkursach zdobywając dyplomy i wyróżnienia, w tym dyplom z gratulacjami od Prezydenta Miasta Krosna w uznaniu za zaangażowanie w twórcze rozwijanie swoich talentów i wkład pracy na rzecz szkoły i miasta.

Nauka nigdy nie stanowiła dla Marcina problemu. Był bardzo zdolnym dzieckiem, a później zdolnym młodym człowiekiem. Zawsze w szkolnej czołówce. Nigdy natomiast nie był typem „kujona”. Po prostu zawsze dokładnie wiedział ile i kiedy należy się uczyć. Kolejne szkoły, kolejne etapy zdobywania wiedzy, a w zasadzie można powiedzieć, że jego kolejne świadectwa były podobne i trochę „nudne” – zawsze z czerwonym paskiem.

Świadectwo - Szkoła Podstawowa_str.1Świadectwo - Szkoła Podstawowa_str.2  Dyplom od Prezydenta KrosnaDyplomy - Szkoła Podstawowa

 

 

 

 

Świadectwo - Gimnazjum_str.1Świadectwo - Gimnazjum_str.2

Po ukończeniu Gimnazjum, jako jeden z tzw. „złotej dziesiątki absolwentów”, naukę zdecydował kontynuować w najlepszej krośnieńskiej szkole średniej – Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i największymi zdolnościami wybrał naukę w klasie o profilu matematyczno-informatycznym. Zawsze niesamowite było jednak to, że pomimo zdecydowanie ścisłego umysłu, potrafił też bardzo dobrze radzić sobie z przedmiotami humanistycznymi (a w zasadzie również ze wszystkimi innymi). Zawsze lubił też czytać książki, do których sięgał bardzo często, co u ludzi ze ścisłym umysłem nie jest zjawiskiem zbyt powszechnym. Bardzo dobrze zdana matura dała mu możliwość wybrania w zasadzie dowolnych studiów na kierunkach ścisłych.

Świadectwo-Liceum_1Świadectwo - Liceum_str.2          List gratulacyjny - Liceum

Świadectwo dojrzałości